Bibliothèque

Ny fiompiana
Mampahafantatra anao ny mikasika ny fomba fiompiana kisoa matavy sy omby beronono na faka taranaka. Mampiseho ireo torimarika tokony ho arahana. Boky nosoratan'i RASOLOARIMANANA Dieu-Donnée. Navoakan'i Revio Bevalala.

 

Ny Hazo Fihinamboa
Ireo karazana hazo fihinamboa azo volena eto Madagasikara sy ireo toerana afaka hambolena azy.

 

SRI - Voly vary maroanaka
Fomba fambolena vary amin'ny fomba moderina ahazoana vokatra ebekokoa noho ny voly vary mahazatra. Ny fampiarana azy, ny fepetra takiana.

 

Mamboly Salady
Salady vokatra sy tsara mandavataona manaraka ny fepetra takiana eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fenitra iraisampirenena .

 

Mamboly laisoa
Boky navoakan'ny BIMTT izay notontosain'ny mpanoratra izay anisan'ny mambra ao aminy.

 

Mamboly Ovim-bazaha
Fomba fambolena avy manara-penitra ka azo aondrana amin'ny firenena lehibe eran-tany.

 

Nos fichiers audios en ligne:

[Pour télécharger un fichier audio, il suffit d'un clic sur le titre; ou clic droite puis "enregistrer la cible du lien sous..."]

agri_bio

 

audios/agri_bio.mp3

 

Fambolena Soja

 

audios/fambolena_soja.mp3

 

Mangahazo

 

audios/mangahazo.mp3

 

Faly mihoby

 

audios/faly_mihoby.mp3